Artikler og anmeldelser
Lyrik | Prosa | Artikler | Studieopgaver | BookCrossing

Anmeldelser for Forbundet Kommunikation & Sprog :

Fra tekst til samfund - tur retur af Anette Villemoes m.fl. (2007)
Webkommunikation af Bente Vestergaard (2007)

The art of science af Stefan Tengblad m.fl. (2006)
Pjecen - en lille trykt sag af Tina Hardervig (2006)

Børsen e-learning LærSelv Skriftlig Kommunikation (2005)
Digitale Verdener
af Lisbeth Klastrup og Ida Engholm (2004)

Ungdommens Røde Kors' medlemsblad "Voice of Henry" (2003):

Udvekslingsstudier
Hvad får jeg ud af at skrive artikler?
Dansk Flygtningehjælp

Om Thulesagen (2002):

Atomvåben på Grønland (omskrevet og publiceret 2006)