Pressrelease 2004-12-05

Välfärdens kollaps?

Är välfärden hotad?
Vilken typ av samhälle ska våra barn leva i om välfärden urholkas?
Med dagens utveckling är de som litar på vårt trygghetssystem snart fler än de som bidrar till det. Vem ska betala för våra föräldrars ålderdom och hur ska våra barn betala för oss? Vem är ansvarig och hur ska dessa problem kunna lösas?

Frågorna om samhället och framtiden är många i dagens debatt. En möjlighet att hitta svar ges måndagen den 6 December, klockan 18.00 på seminariet "Välfärdens kollaps?" som hålls på Campus Helsingborg. Inträdet är gratis och det bjuds på lättare förtäring samt kaffe.

Vi har bjudit in tre intressanta föredragshållare som representerar varsin sida i debatten. En journalist, en forskare samt en politiker:

Anders Isaksson - Journalist och ledarskribent på Dagens Nyheter.
Johan Peter Paludan - Direktör för Institutet för Framtidsforskning i Köpenhamn.
Anne-Marie Pålsson - Ekonom och riksdagskvinna för Moderata samlingspartiet.

Seminariet planeras och genomförs av tre studenter vid Institute of communication på Campus Helsingborg - två svenskar och en dansk.
Arrangemanget är ett samarbete mellan institutet och Helsingborgs kommun.

Om ni vill veta mer om arrangemanget är ni välkomna att kontakta oss:

Patrik Augustin, tel: 0735 - 26 75 76, email: Patrik.Augustin@gmail.com
Jacob Friberg, tel: 0703 - 95 18 80, email: Jacob.Friberg@gmail.com
Martin Simonsen: tel: +4536463691, email: Msimonsen@post.cybercity.dk

Institute of Communication utbildar informatörer vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Utbildningen ger en magisterexamen i kommunikation.