Studieopgaver
Lyrik | Prosa | Artikler | Studieopgaver | BookCrossing

Historie (2001-2003)

Den sorte død
Hedeby
Versaillestraktaten
Modstandsbevægelsen under besættelsen
Slaget om England

Logistikken i Alexander den Stores Hær
Funktionalisme i dansk møbeldesign i 1960'erne

Stavnsbåndets indførelse

Den hemmelige liste
Johan Friis
Atomvåben på Grønland (omskrevet og publiceret 2006)
Bondeoprør i Danmark 1438 - 1441

Flyvemaskinen i den futuristiske malerkunst i 1910'erne
BA-projekt: Jean Batten

Institute of Communication (2003-2005)

Speciale: DRkunst - en ny markedsføringsstrategi til DR's kunstforening

Analyser af hjemmesider
Kommunikation mellem svensk og dansk

Etik
Tværkulturel kommunikation
Mannheim og Michels
Thomasteoremet
Goffmans dramaturgiske model
Projekt

Night On Earth
Time Out
Late Spring

Maceli
Macelis strategi og markedsføring

Statistisk undersökning av dagstidningarnas roll i studenternas vardagsliv

Røgslør over Danmark - IMV's økonomiske evaluering af danske handlingsalternativer i fht. Kyoto-protokollen

Hvordan er vi blevet mennesker?
Laterna Magika
Da billedkunsten blev kreativ | Layoutet udgave
Med musikken på satellit-transmitteret fredsmission | Layoutet udgave
Irakresolutionen