Institute of Communication

Da jeg var godt i gang med historiestudiet, slog det mig, at det er mærkeligt, at man kan studere et akademisk fag i årevis uden at lære at formidle det. Jeg ønskede at studere et kommunikationsstudium for at kunne formidle, hvad jeg allerede havde studeret, men også for at oparbejde rene kommunikationskompetancer i bred forstand. Det kan man få på overbygningsuddannelsen i strategisk kommunikation ved Institute of Communication på Lunds Universitet, Campus Helsingborg.

Uddannelsen indeholdt følgende fag/kurser: Sociologi, kognitionspsykologi, grafisk design, webdesign, digital videoproduktion, kreativ kommunikation, økonomi, statistik, kvalitativ metode samt et intensivt kursus i krisekommunikation. Mit speciale er et udkast til en ny markedsføringsstrategi for DR's kunstforening.

Skriftlige opgaver:

Speciale: DRkunst - en ny markedsføringsstrategi til DR's kunstforening, skrevet i forårssemestret 2005. Specialet er publiceret på www.kommunikationsforum, og det kan læses ved at klikke oven for.

Kognition og kommunikation:
Analyser af hjemmesider
Kommunikation mellem svensk og dansk

Samfund og kommunikation
Etik
Tværkulturel kommunikation
Mannheim og Michels
Thomasteoremet
Goffmans dramaturgiske model
Projekt

Film and Society:
Night On Earth
Time Out
Late Spring

Kommunikationsøkonomi:
Maceli
Macelis strategi og markedsføring

Statistik:
Statistisk undersökning av dagstidningarnas roll i studenternas vardagsliv

Kvalitativ metode:
Røgslør over Danmark - IMV's økonomiske evaluering af danske handlingsalternativer i fht. Kyoto-protokollen

Populærvidenskabelige artikler:
Hvordan er vi blevet mennesker?
Laterna Magika
Da billedkunsten blev kreativ | Layoutet udgave
Med musikken på satellit-transmitteret fredsmission | Layoutet udgave
Irakresolutionen

En del af mine skriftlige opgaver er illustreret i det mindste med et forsidebillede. Ophavsretlige regler gør det imidlertid ikke muligt at publicere mine tekster med illustrationerne i behold på Internettet. Derfor er de uden billeder - uden den ekstra dimension, der gør en akademisk tekst lidt lækrere at gå til.