Historie

Historie er en gammel hæderkronet videnskab, som opstod, da den industrielle revolution så småt var ved at slå igennem. Da var der nogle lærde tyskere, der oparbejdede en begyndende historisk bevidsthed. Det handlede mest om de politiske og økonomiske forhold samt de helt store træk og de store regenter og helte. Den historiske bevidsthed gik fint i hånd med imperalismen, og det var faktisk mest de imperialistiske lande, der ifølge datidens historikere havde en historie. Det er faktisk et ganske nyt fænomen at erkende, at historien er mere end de vestlige industrialiserede landes historie siden begyndelsen af Grækenlands klassiske tid.
Datidens historiesyn er også forklaringen på, hvorfor man kan finde utrolige historiske monumenter og rigdomme fra f.eks. Grækenland på museer i Tyskland og Storbritannien i stedet for på de steder, værdierne hører til.

Her følger mine historieopgaver, der dækker vidt forskellige perioder og begivenheder:

Den sorte død
Hedeby
Versaillestraktaten
Modstandsbevægelsen under besættelsen
Slaget om England

Logistikken i Alexander den Stores Hær
Funktionalisme i dansk møbeldesign i 1960'erne

Stavnsbåndets indførelse

Den hemmelige liste
Johan Friis
Atomvåben på Grønland (omskrevet og publiceret 2006)
Bondeoprør i Danmark 1438 - 1441

Flyvemaskinen i den futuristiske malerkunst i 1910'erne
BA-projekt: Jean Batten